مانیتورینگ سرور چیست ؟ (Web Server Manitoring)

مانیتورینگ سرور چیست ؟ (Web Server Manitoring)

مانیتورینگ سرور چیست ؟ مانیتورینگ سرور چیست ؟ هنگامی که کارایی یا سرعت یک سرور پایین تر رود نخستین اجزایی که غالبا باید بررسی شوند حافظه، CPU، دیسک هستند. سیستم مانیتورینگ در شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی و پشتیبانی وب این سه جزء مهم را بررسی و اصطلاحاً مانیتور می ...