499,000تومان سالانه

هاست بک اپ 25 گیگ

749,000تومان سالانه

هاست بک اپ 50 گیگ

1,099,000تومان سالانه

هاست 100 گیگ

1,299,000تومان سالانه

هاست 150 گیگ

1,629,000تومان سالانه

هاست 200 گیگ

طراحی و کدنویسی توسط : تب طرح